Trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị Quốc tế
Số 50, Quán Nam, phường Kênh Dương
quận Lê Chân
Thành phố Hải Phòng Việt Nam
0968 599 090
tuyensinh.th@hns.edu.vn
Google Maps